SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

7200000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000
-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000

SẢN PHẨM MỚI

-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

7200000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000
-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

7200000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000
-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000