SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%
220000
-30%
950000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%
650000
-30%
1350000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000
-17%
500000

SẢN PHẨM MỚI

-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%
220000
-30%
950000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%
650000
-30%
1350000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000
-17%
500000

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-18%

Inverter NLMT

DASS 3.5i

13800000
-17%
220000
-30%
950000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE DNS 5KW

15800000
-17%
650000
-30%
1350000
-17%

Inverter NLMT

GOODWE MS 10KW

28900000
-17%
500000