CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành hoặc có thể gửi theo đường bưu điện.

Sản phẩm của Quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Năng Lượng Hồng Đức.

Địa chỉ: 641/25, Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0763967968

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành, chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho Quý khách hàng.