SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-20%

Phụ Kiện

Thanh nối Rail

18000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-17%
850000
-20%
18000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

8640000
-17%
380000
-20%

Tấm Pin NLMT

Tấm pin Mono 190W

2250000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000

SẢN PHẨM MỚI

-20%

Phụ Kiện

Thanh nối Rail

18000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-17%
850000
-20%
18000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

8640000
-17%
380000
-20%

Tấm Pin NLMT

Tấm pin Mono 190W

2250000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000

SẢN PHẨM NỔI BẬT

-20%

Phụ Kiện

Thanh nối Rail

18000
-25%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 1KW

6750000
-17%
850000
-20%
18000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 MINI 2KW

8640000
-17%
380000
-20%

Tấm Pin NLMT

Tấm pin Mono 190W

2250000
-20%

Inverter NLMT

SOLAX X1 AIR 3.3KW

11800000