fbpx

Trích Thông tư số 39/2015/TT-BCT và Thông tư 16/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN

Phu-luc-2_-Cac-Hang-muc-kiem-tra-he-thong-NLMT-dua-vao-van-hanh

Download tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *