Inverter hòa lưới 1 pha

Solax X1 Mini 1 - 2 kW (WIFI + DC SWITCH)

Solax X1 air 3 - 3,3 kW (WIFI + DC SWITCH)

DASS 3,5 kW (WIFI + DC SWITCH)

GOODWE DNS 5 kW (WIFI + DC SWITCH)

Tại sao khách hàng chọn chúng tôi ?

khách hàng chọn chúng tôi


liên hệ

facebook.com/nangluonghongduc

Inverter hòa lưới 1 pha - sma

SMA Sunny Boy 3 kW (WIFI + DC SWITCH)

SMA Sunny Boy 5 kW (WIFI + DC SWITCH)

INVERTER HÒA LƯỚI 3 PHA

Solax X3 MIC 5 - 10 kW (WIFI + DC SWITCH)

Solax X3 zdny 20 kW (WIFI + DC SWITCH)

Solax X3 zdny 30 kW (WIFI + DC SWITCH)

Tại sao khách hàng chọn chúng tôi ?

khách hàng chọn chúng tôi


Inverter hòa lưới 3 pha - sma

SMA Sunny TriPower 10 kW

SMA Sunny TriPower 20 - 25 kW

SMA Sunny TriPower Core 1 50 Kw

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ KHẢO SÁT

Vui lòng gọi : 0763 967 968 để được tư vấn trực tiếp hoặc điền vào mẫu bên dưới