fbpx

DỰ ÁN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI LONG AN 400kwp

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI CẦN THƠ

 • Công suất : 10 kW
 • Tấm pin : Q Cells 350W x 28 tấm
 • Inverter : Goodwe 10K MS
 • Sản lượng điện trung bình : 1200 kWh/tháng, 14.400 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 60 m2
 • Ngày hoàn thành : 04.2020

  Xem Thêm >>

hệ thống điện hòa lưới tại An Giang

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI AN GIANG

 • Công suất : 5,6 kW
 • Tấm pin : Q Cells 350W x 16 tấm
 • Inverter : SOLAX X1 BOOST 5.0
 • Sản lượng điện trung bình : 660 kWh/tháng, 7920 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 32 m2
 • Ngày hoàn thành : 02.2020

  Xem Thêm >>

Điện Mặt Trời Hồng Đức

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI LONG AN

 • Công suất : 400 kW
 • Tấm pin : Canadian 360W x 1110 tấm
 • Inverter : SMA STP50-40 x 8
 • Sản lượng điện trung bình : 48.000 kWh/tháng, 576.000 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 2400 m2
 • Ngày hoàn thành : 02.2019

  Xem Thêm >>

Điện mặt trời Hồng Đức

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI KIÊN GIANG

 • Công suất : 15 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 45 tấm
 • Inverter : SOLAX X3 ZDNY 15.0
 • Sản lượng điện trung bình : 1800 kWh/tháng, 21.600 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 90 m2
 • Ngày hoàn thành : 11.2019

Xem Thêm >>

điện mặt trời

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI AN GIANG (AGIMEXPHARM)

 • Công suất : 80 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 233 tấm
 • Inverter : SMA STP50-40
 • Sản lượng điện trung bình : 9600 kWh/tháng, 115.200 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 500 m2
 • Ngày hoàn thành : 08.2019

  Xem Thêm >>

điện mặt trời Hồng Đức

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI BẾN TRE

 • Công suất : 40 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 116 tấm
 • Inverter : SOLAX X3 ZDNY 20.0 x 2
 • Sản lượng điện trung bình : 4800 kWh/tháng, 57.600 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 240 m2
 • Ngày hoàn thành : 06.2019
điện mặt trời Hồng Đức

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI TP. HCM

 • Công suất : 154 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 448 tấm
 • Inverter : GOODWE 50K-MT x 3
 • Sản lượng điện trung bình : 18.480 kWh/tháng, 221.760 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 900 m2
 • Ngày hoàn thành : 12.2018

  Xem Thêm >>

điện mặt trời tại Cà Mau

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI CÀ MAU

 • Công suất : 20 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 58 tấm
 • Inverter : SOLAX X3 30-T
 • Sản lượng điện trung bình : 2.400 kWh/tháng, 28.800 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 120 m2
 • Ngày hoàn thành : 05.2019

 Xem Thêm >>

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI TIỀN GIANG

 • Công suất : 7.6 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 22 tấm
 • Inverter : SOLAX X1 AIR 3.5 x 2
 • Sản lượng điện trung bình : 900 kWh/tháng, 10.800 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 50 m2
 • Ngày hoàn thành : 07.2019

  Xem Thêm >>

điện mặt trời tại Vĩnh Long

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VĨNH LONG

 • Công suất : 5.5 kW
 • Tấm pin : Q Cells 345W x 16 tấm
 • Inverter : SOLAX X1 BOOST 5.0
 • Sản lượng điện trung bình : 660 kWh/tháng, 7.920 kWh/năm
 • Diện tích lắp đặt : 32 m2
 • Ngày hoàn thành : 04.2019

  Xem Thêm >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *