fbpx

DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5,6 kW TẠI AN GIANG

– Công suất hệ thống : 5,6 kW – 1 pha

– Hệ thống bao gồm 16 tấm pin Q-Cells 350W , 1 inverter hòa lưới SOLAX 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 20 kWh/ngày, 600 kWh/tháng, 7.200 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 32 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 02 năm 2020.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2 kW TẠI CẦN THƠ

– Công suất hệ thống : 2 kW – 1 pha

– Hệ thống bao gồm 6 tấm pin Q-Cells 345W , 1 inverter hòa lưới SOLAX 2 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 8 kWh/ngày, 240 kWh/tháng.

– Diện tích lắp đặt : 12 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 02 năm 2019.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 15 kW TẠI PHÚ QUỐC

– Công suất hệ thống : 15 kW – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 45 tấm pin Q-Cells 345W , 1 inverter hòa lưới SOLAX 15 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 60 kWh/ngày, 1.800 kWh/tháng, 21.600 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 90 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 11 năm 2019.

Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 80 kW TẠI AN GIANG

– Công suất hệ thống : 80 kW – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 233 tấm pin Q-Cells 345W , 3 inverter hòa lưới SMA

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 320 kWh/ngày, 9600 kWh/tháng, 115.200 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 466 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 08 năm 2019.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 40 kW TẠI BẾN TRE

– Công suất hệ thống : 40 kW – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 116 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới SolaX 20 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 160 kWh/ngày, 4800 kWh/tháng, 57.600 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 232 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 06 năm 2019.

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 20 kW TẠI CÀ MAU

– Công suất hệ thống : 20 kW – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 58 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới SolaX ZDNY 20 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 80 kWh/ngày, 2.400 kWh/tháng, 28.800 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 120 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 05 năm 2019.

 Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5 kW TẠI KIÊN GIANG

– Công suất hệ thống : 5 kW – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới SolaX 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 20 kWh/ngày, 600 kWh/tháng, 7.200 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 10 năm 2018.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 10 kW TẠI CÀ MAU

– Công suất hệ thống : 10 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 30 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 40 kWh/ngày, 1.200 kWh/tháng, 14.400 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 58 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2019.

Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 7.5 kW TẠI TIỀN GIANG

– Công suất hệ thống : 7,5 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 22 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới Solax 3,3 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 30 kWh/ngày, 900 kWh/tháng, 10.800 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 44 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2019.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5.5 kW TẠI VĨNH LONG

– Công suất hệ thống : 5,5 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 16 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 22 kWh/ngày, 660 kWh/tháng, 7.920 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 32 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 04 năm 2019.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5 kW TẠI SÓC TRĂNG

– Công suất hệ thống : 5 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 21 kWh/ngày, 630 kWh/tháng, 7.560 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 08 năm 2018.

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5 kW TẠI ĐỒNG THÁP

– Công suất hệ thống : 5 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 21 kWh/ngày, 630 kWh/tháng, 7.560 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 09 năm 2019.

  Xem Thêm >>

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 5 kW TẠI  CẦN THƠ

– Công suất hệ thống : 5 kW – 1 Pha

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 20 kWh/ngày, 600 kWh/tháng.

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 05 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Hệ thống độc lập cho tàu thủy tại Bến Tre

– Công suất hệ thống : 2 kWp

– Hệ thống bao gồm 6 tấm pin Q-Cells 345W, 1 inverter độc lập tích hợp điều khiển sạc Voltronic (Đài Loan) công suất 2000W và 2 acquy 12V 200Ah loại chuyên dụng cho điện NLMT

– Diện tích lắp đặt : 12 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 06 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Hệ thống điện mặt trời độc lập tại Vĩnh Long

– Công suất hệ thống : 1375 Wp

– Hệ thống bao gồm 5 tấm pin Q-Cells 345W, 1 inverter độc lập tích hợp điều khiển sạc Voltronic (Đài Loan) công suất 2000W và 2 acquy 12V 200Ah loại chuyên dụng cho điện NLMT

– Diện tích lắp đặt : 12 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *