fbpx

DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 15 kW TẠI PHÚ QUỐC

– Công suất hệ thống : 15 kWp – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 45 tấm pin Q-Cells 345W , 1 inverter hòa lưới SOLAX 15 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 60 kWh/ngày, 1.800 kWh/tháng, 21.600 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 90 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 11 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống  hòa lưới 80 kWp 3 Pha tại An Giang

– Công suất hệ thống : 80 kWp – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 233 tấm pin Q-Cells 345W , 3 inverter hòa lưới SMA

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 320 kWh/ngày, 9600 kWh/tháng, 115.200 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 466 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 08 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới 40 kWp 3 Pha tại Bến Tre

– Công suất hệ thống : 40 kWp – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 116 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới SolaX 20 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 160 kWh/ngày, 4800 kWh/tháng, 57.600 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 232 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 06 năm 2019.

Hệ thống hòa lưới 20 kWp 3 pha tại Cà Mau

– Công suất hệ thống : 20 kWp – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 58 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới SolaX ZDNY 20 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 80 kWh/ngày, 2.400 kWh/tháng, 28.800 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 120 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 05 năm 2019.

 Xem Thêm >>

Hệ thống  hòa lưới 10 kWp 3 Pha tại Bến Tre

– Công suất hệ thống : 10 kWp – 3 pha

– Hệ thống bao gồm 30 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới SolaX MIC 10 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 40 kWh/ngày, 1.200 kWh/tháng, 14.400 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 60 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới 10 kWp 1 Pha tại Cà Mau

– Công suất hệ thống : 10 kWp

– Hệ thống bao gồm 30 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 40 kWh/ngày, 1.200 kWh/tháng, 14.400 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 58 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới  7,5 kWp tại Tiền Giang

– Công suất hệ thống : 7,5 kWp

– Hệ thống bao gồm 22 tấm pin Q-Cells 345W và 2 inverter hòa lưới Solax 3,3 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 30 kWh/ngày, 900 kWh/tháng, 10.800 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 44 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới 5,5 kWp tại Vĩnh Long

– Công suất hệ thống : 5,5 kWp

– Hệ thống bao gồm 16 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 22 kWh/ngày, 660 kWh/tháng, 7.920 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 32 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 04 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới 5,1 kWp tại Sóc Trăng

– Công suất hệ thống : 5 kWp

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 21 kWh/ngày, 630 kWh/tháng, 7.560 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 08 năm 2018.

Hệ thống hòa lưới 5,1 kWp tại Đồng Tháp

– Công suất hệ thống : 5 kWp

– Hệ thống bao gồm 15 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 5 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 21 kWh/ngày, 630 kWh/tháng, 7.560 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 30 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 09 năm 2019.

  Xem Thêm >>

Hệ thống hòa lưới 3,1 kWp tại Cần Thơ

– Công suất hệ thống : 3,1 kWp

– Hệ thống bao gồm 9 tấm pin Q-Cells 345W và 1 inverter hòa lưới Solax 3 kW

– Sản lượng điện hệ thống tạo ra trung bình là 12 kWh/ngày, 360 kWh/tháng, 4.320 kWh/năm

– Diện tích lắp đặt : 18 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 05 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Hệ thống độc lập cho tàu thủy tại Bến Tre

– Công suất hệ thống : 2 kWp

– Hệ thống bao gồm 6 tấm pin Q-Cells 345W, 1 inverter độc lập tích hợp điều khiển sạc Voltronic (Đài Loan) công suất 2000W và 2 acquy 12V 200Ah loại chuyên dụng cho điện NLMT

– Diện tích lắp đặt : 12 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 06 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Hệ thống điện mặt trời độc lập tại Vĩnh Long

– – Công suất hệ thống : 1375 Wp

– Hệ thống bao gồm 5 tấm pin Q-Cells 345W, 1 inverter độc lập tích hợp điều khiển sạc Voltronic (Đài Loan) công suất 2000W và 2 acquy 12V 200Ah loại chuyên dụng cho điện NLMT

– Diện tích lắp đặt : 12 m2

– Ngày hoàn thành : tháng 07 năm 2018.

     Xem Thêm >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *